onsdag 6 november 2013

Lektioner att längta till...

Jag har en fantastiskt inspirerande kollega, ja jag säger kollega även om vi jobbar på olika skolor i olika stadsdelar och inte träffas särskilt ofta. Men hon är en av mina lärarförebilder. Hon heter Ann-Marie Antonsson och ni kan läsa om henne här: De här lektioner längtar barnen efter.

Jag har utifrån Ann-Maries föreläsning (Borås Stads läsdag i augusti 2013) valt att läsa boken "Fotoalbumet" av Laura Trenter med mina elever.
Vi läser Boken med fokus på att utveckla läsförståelsestrategin att förutspå men jag vill också ge eleverna en vana att stanna upp och fundera över det lästa och ett gemensamt språk (metaspråk). Sen får vi ju inte glömma den gemensamma upplevelsen en högläsningsbok ger.


Varför just den här boken? Jo, föra att boken är full av bilder som ger oss ledtrådar och därmed är den perfekt att träna strategin att förutspå.

I klassen har vi nu tittat, förutspått och diskuterat framsidan. Vad tror ni boken handlar om, när ni tittar på framsidan? Vilka ledtrådar ger framsidan och titeln? Diskussionerna ville inte ta slut. Här förutspåddes det grundligt, fantasifullt och efter en stund behövde jag inte leda eleverna längre. De diskuterade helt själva!
Jag har läst hela boken själv innan jag läser den för eleverna. Nu är den "lappad" där vi ska stanna och förutspå, diskutera, göra kopplingar eller bara förtydliga och förklara ord och begrepp.
Det svåra är att inte stanna på för många ställen. Läsupplevelsen får inte bli förstörd.
Efter första kapitlet stannade vi upp och pratade om vilka som var huvudpersonerna, vad vi vet om dem, var boken utspelar sig, när den utspelar sig, vilket/vilka problem som finns?


Bilderna från boken visar jag på projektorn via dokumentkameran eller foto på ipaden.

Efter andra kapitlet dyker de här bilderna upp.
Vad har dessa bilder med Gilbert (huvudpersonen) att göra? Vad ger de här bilderna för ledtrådar om vad som kommer att hända?
Varför finns de här bilderna i fotoalbumet?
Har de någon koppling till varandra? I så fall vad?

Mina eleverna diskuterade och förutspådde i 20 minuter. De ville inte ens gå ut på rast!

De verkar älska det här arbetssättet! Jag gör det garanterat!

//Hanna

tisdag 5 november 2013

Att kunna beskriva orsaker och konsekvenser

Nu tränar vi på förmågan att kunna beskriva orsaker och konsekvenser.
Vi använder oss av Göran Svanelids modell och den är verkligen ett bra verktyg som tydligt delar upp vad orsakerna är och vad konsekvenserna blir.
Vi tränar på förmågan både i Historian och kemin just nu. 
Men bara att träna förmågor kanske inte gör arbetet formativt i sig, förutom att vi förtydligar kunskapskraven och ger exempel på vilka kvaliteter vi eftersträvar.
Jag har "lagt" till parsamtal - gruppsamtal - helklasssamtal för att göra alla delaktiga. Såklart använder jag namnstickor för att fördela ordet.
Jag tänker också på vilka frågor jag ställer så att eleverna måste tänka till och utmanas i sitt tänk.
Frågor som utmanar elevernas tankar kan vara: Förklara vidare? Hur kom du fram till det? Vad skulle hända om...? 

Så här beskrev eleverna orsaker och konsekvenser av Stockholms blodbad:

Elevexempel från kemin (orsak- och konsekvensanalys):

//Hanna