onsdag 3 juli 2013

Att inferera


Svenska elever får för lite undervisning i olika läsförståelsestragegier, det kan vara en av anledningarna till att Sverige halkar efter i PISAs rapport.  Läsförståelse är inte en förmåga som alltid utvecklas automatiskt av mycket läsning. Läsförståelse måste ofta undervisas explicit och läsförståelsestrategier måste tränas medvetet för att de ska automatiseras.

bild-6 bild-5

Här är ett exempel på hur man kan arbeta med att inferera. Jag har använt en kort text med tydliga ledtrådar och en text som jag vet kan passa mina elevers förkunskaper. Eleverna har fått se mig modellera strategin att inferera ett antal gånger med liknande texter. Nu var det elevernas tur att i grupp ta sig an utmaningen. Efter parsamtal och sedan diskussion i helklass kom vi fram till svaret. Jag smög tyst runt mellan borden och lyssnade på deras resonemang för att i klassdiskussionen kunna koppla på fler tankar och aspekter som kom upp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar