onsdag 19 februari 2014

Lässtrategikarta och läsfixarna

Vi arbetar hårt med läsförståelsestrategier i klassen och har gjort det sedan i höstas då jag tog över klassen. Jag älskar att arbeta med olika textgenrer och verktyg för att få en bättre läsförståelse.
Målet är naturligtvis att öka elevernas förmåga att inferera, kunna sätta ord på hur de tänker när de infererar och veta hur de ska ta sig an en svårläst text. Helt enkelt att ge dem verktyg till att bli goda, medvetna läsare.

Vi har som ni kanske läst tidigare arbetat med boken "Fotoalbumet" av Laura Trenter för att träna på och förbättra strategin att förutspå, Spågumman Sia.
Jag älskar att läsa tillsammans med eleverna och diskutera det vi läser. Helt enkelt arbeta med texten utifrån olika läsförståelsestrategier.

Nu har vi startat arbetet med alla läsfixarna och att använda dem i olika textgenrer. Förutspå 
(Spågumman Sia) 
Använda ledtrådar från rubriker, textavsnitt och bilder för att förutspå vad texten kommer att handla om. 
Ställa frågor 
(Frågvise Farid) 
Ställa frågor som det finns svar på i texten eller som kräver att man infererar. 
Reda ut oklarheter 
(Detektiven Disa) 
Reda ut ord och begrepp som man inte förstår. 
Sammanfatta 
(Cowboy Kim) 
Sammanfatta vad texten handlar om eller vad som är viktigast i den. 

Först hade vi en minilektion med fokus på läsfixarnas uppgifter och vilka lässtrategier de "har hand om" och efter den en minilektion om hur man använder lässtrategikartan. Sen var vi igång.
Vi startade med en sakprosatext (faktatext) ur Puls Geografibok från Natur och kultur. Texten hette "Olja och naturgas". Eleverna arbetade i par eftersom jag vill att de ska diskutera med varandra, sätta ord på sina tankar och förklara hur de tänker.

Lässtrategikartan är uppdelad i 5 fält där varje läsfixare har sitt eget fält och ett fält, det översta, är till för att tänka till och skriva om vad man vet sedan innan, sin förförståelse.De två första rutorna arbetar man med innan man läser texter. Man får läsa och titta på rubrik, underrubriker, bilder och bildtext.
De rutorna handlar om att få syn på sin förförståelse om texten och att använda Spågumman Sia till att förutspå vad texten handlar om. 

De två nästkommande fälten arbetar man med under tiden man läser texten. Detektiven Disa hjälper till att reda ut oklarheter, svåra ord, begrepp och saker man inte förstår. Frågvise Farid ställer frågor till texten som ofta kräver att man måste inferera men även sådana saker som är otydliga och kanske inte finns förklarade i texten.
Det sista fältet arbetar man med när man har läst texten. Det är Cowboy Kim som hjälper till att sammanfatta vad texten handlar om eller sammanfatta det viktigaste.Jag har sedan samlat hela klassen för att prata om vad man skrivit i de olika fälten. Jag gör det för att visa på goda exempel och för att eleverna ska få idéer och inspiration om hur man kan ta hjälp av de olika läsfixarna.


//Hanna

söndag 16 februari 2014

Att vidareutveckla de Elevledda utvecklingssamtalen

Under Edcamp satt jag vid ett av fyra "runda-bord-samtal" vid ett bord där vi pratade om, diskuterade och delade erfarenheter om elevledda utvecklingssamtal.
Jag har under alla mina år som lärare arbetat med elevledda utvecklingssamtal men vill förnya och anpassa till dagens IKT och till de elever jag har idag.
Efter att jag bytte arbetsplats i höstas har jag inte riktigt fått till utvecklingssamtalen så som jag vill jobba - Formativt och där eleven håller i sitt eget samtal, berättar om sin utveckling och vad hen behöver/vill bli ännu bättre på. Jag vill att samtalet ska leda till IUP´n eftersom jag tror att delaktigheten i sig är en morot till att faktiskt förbättra och arbeta mot de mål som eleven efter självskattning har kommit fram till.
Jag vill att elevens arbete inför samtalet ska vara formativt och ge eleven ökad kunskap om sitt eget lärande och utveckling.

Så här tänker jag att målen med ett elevlett utvecklingssamtal är:

  • öka elevens ansvar för sitt eget lärande
  • göra eleven medveten om sina utvecklingsområden och öka motivationen för att förbättra dessa
  • göra eleven medveten om sina styrkor och hur eleven kan utnyttja dessa
  • utveckla elevens förmåga att prata om sig själv och sitt lärande
  • lära eleven att planera och hålla i ett möte
Edcamp gav mig precis den push jag så väl behövde för att ta tag i mina egna tankar att utveckla de elevledda utvecklingssamtalen i den riktning jag vill. Samtidigt blir det en utveckling i min egen formativa process.
Tillsammans med min kloke och gode kollega Mattias och vår biträdande rektor Irene har jag nog kommit fram till hur jag ska göra i vår. Så nu startar jag förarbetet med mina elever. 2 veckor med fokus på utvärdering, självskattning och eftertanke.
Hur det blev får bli ett senare inlägg...

//Hanna

tisdag 11 februari 2014

Edcamp, hur gick det?

Tack alla underbara lärare och inspirationsspridare som finns i Borås stad.
Edcamp blev så mycket bättre än jag kunnat tänka mig.
En lokal fylld med bubblande lärare och skolledare som vill prata skolutveckling på sin "förtroendetid" kan ju inte bli annat än en succé. 50 anmälda och ca 43 som deltog var mer än vi kunnat drömma om. Men lite oroliga och nervösa var vi allt innan lokalen började fyllas av sorl, skratt och hejanden.
Jag och min fantastiska kollega Susanne träffades lite innan och förberedde och peppade varandra innan starten.

När vi väl var igång tittade jag ut över lokalen, log och fascinerades över vilka diskussioner, delade av erfarenheter och tankar, nyfikenhet och peppande som pågick vid de olika samtalsborden...och såklart massor av nya lärarkontakter som knöts. Det såddes många nya idéer och vissa idéer fick gro och växa vidare med hjälp, stöd och inspiration av kollegor som verkligen vill utveckla sitt klassrum och dela med sig.
Det var också härligt att det vid många tillfällen skrattades vid de olika borden.
Glöm aldrig att lärande ska vara roligt och lustfyllt, även för oss lärare!

Suddig Edcamp-tavla:
 En liten utvärdering på slutet:Och det blev en liten artikel i Borås tidning dessutom. Härligt att bt uppmärksammar skolan på ett positivt sätt.  Mer av det tack!
Jag och Susanne spända och taggade innan edcamp-starten.


NÄSTA EDCAMP KÖR VI 23/4.
VÄLKOMNA!

//Hanna