onsdag 3 juli 2013

Tänktanken inspirerar och stakar ut min väg

Vid alla tidpunkter så här långt på sommarlovet har podden tanktanken varit med mig. Antingen direkt i örat eller tankar om senaste avsnitten...
Tack Årsta-gänget för inspirationen men även för att många funderingar jag haft nu är på väg att landa eller om de bara fått en annan dimension, ett annat djup.
En av mina stora funderingar som lärare har varit, och är, hur man gör skolan viktig på riktig. Att det eleverna lär sig har en mening, att ta in livet och verkligheten i klassrummet.

Jag lyssnade på podden romanprojektet och bibblis samtidigt som jag skurade huset. (Perfekt podd att lyssna på då du behöver tänka på något annat...)
Genomsur rakt igenom regnkläderna tog jag datorn och planerade mitt eget romanprojekt.

Hur jag lyckas kommer ni att kunna följa här, på min blogg i höst.

Over and out
Hanna


Att inferera


Svenska elever får för lite undervisning i olika läsförståelsestragegier, det kan vara en av anledningarna till att Sverige halkar efter i PISAs rapport.  Läsförståelse är inte en förmåga som alltid utvecklas automatiskt av mycket läsning. Läsförståelse måste ofta undervisas explicit och läsförståelsestrategier måste tränas medvetet för att de ska automatiseras.

bild-6 bild-5

Här är ett exempel på hur man kan arbeta med att inferera. Jag har använt en kort text med tydliga ledtrådar och en text som jag vet kan passa mina elevers förkunskaper. Eleverna har fått se mig modellera strategin att inferera ett antal gånger med liknande texter. Nu var det elevernas tur att i grupp ta sig an utmaningen. Efter parsamtal och sedan diskussion i helklass kom vi fram till svaret. Jag smög tyst runt mellan borden och lyssnade på deras resonemang för att i klassdiskussionen kunna koppla på fler tankar och aspekter som kom upp.

Genrepedagogik


I höstas började jag arbeta med genrepedagogik genom cirkelmodellen i min 3:a. Inspirationen fick jag av Viktoria Bengtsdotter Katz via Borås stads pågående läsprojekt. Cirkelmodellen går i korthet ut på att man arbetar med texter i fyra steg/faser.

Fas 1 går ut på att man bygga upp kunskap inom ämnesområdet. Man gör tankekartor, lista ämnesspecifika ord och frågor. (Vi arbetade med ett recept om fruktsallad, spelreglerna till tre i rad och en instruktion om hur man viker en ask i papper).

Fas 2 går ut på att studera texter inom genren. Man visar och listar språkliga drag och textens struktur. (Vi använde samma texter som ovan och gjorde en genreplansch).

Fas 3 går ut på att läraren modellerar och man skriver en gemensam text. Eleverna får sedan ut den gemensamma texten som modelltext. (Jag modellerade genom att skriva och tillverka en instruktionsbok om hur man leker ”pepparkakskull”. Det var också den som blev modelltexten denna gång.)

Fas 4 går ut på att eleverna skriver egna texter med hjälp av modelltexten och den ”genreplansch” man gjort under arbetets gång. (Denna gången gjorde alla en instruktionsbok men med valfritt innehåll. När alla var klara läste vi och testade alla instruktioner.)
Mer om genrepedagogik och cirkelmodellen finns här.

Här följer några bilder på några av de olika faserna:


Den här gången gjorde eleverna en självbedömning och jag en lärarbedömning. Eleven och jag jämförde och diskuterade sedan våra bedömningar för djupare förståelse av de olika förmågorna och progressionen i matrisen

En av mina elever valde att göra en instruktion om hur man gör en 3D-teckning. Resultatet ser ni här:

//Hanna