onsdag 4 september 2013

Att bedöma exempeltexter

Jag arbetar mycket med genrepedagogik men jag har lagt till och piffat lite med det ursprungliga konceptet för att få det ännu mer formativt och ännu met BFL´igt.

Alla faserna i genrepedagogiken är de samma men jag har lagt till t.ex. matrisarbete, bedömning av exempeltexter, kamratbedömningar, självbedömningar och att det ALLTID ska finnas en verklig mottagare av de texter eleverna skriver.

Idag arbetade vi med att hitta kvalitéer i texter. Texterna var från min "textbank" jag samlat ihop till under årens lopp. Alltså texter som andra elever har skrivit genom åren.
Som hjälp att hitta kvalitéer hade eleverna en matris, genreplanschen och tidigare texter vi kollat på.

Varför arbetar vi då med att söka efter kvalitéer i elevtexter? Jo, för att eleverna ska få textförebilder som jämnåriga har skrivit. Att lärobokstexter som vuxna skrivit inte är det enda "facit". Att goda textförebilder skrivs av någon i deras egen ålder. Jag tror eleverna tar till sig en text lättare om de vet att det är någon i samma ålder som skrivit den.

När vi tränar på att ge feedforward och söker efter kvalitéer i texter arbetar vi alltid i par. Varför? För att vi lär i samspel, i diskussionen, i interaktionen med andra människor.

Vi tränade idag även på att ge 2 stars and a wish på ett konstruktivt och juste sätt.Vi brukar dessutom lyfta i helklass och ibland skriva exempel på goda/bra konkreta 2 stars and a wish. Varför? För att eleven ska träna sin förmåga att ge framåtsyftande och konstruktiv feedforward.

Här kan ni se några exempel på hur eleverna tänkte:


//Hanna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar