torsdag 3 oktober 2013

När eleverna själva utvärderat sin kunskap...

"När eleverna själva utvärderat sin kunskap mot kunskapskraven är det en fröjd att skriva IUP. Våga låt eleven ta kontrollen över sitt lärande." - så skrev jag på twitter för ett par dagar sedan och nu tänkte jag försöka mig på att berätta hur jag tänkter och hur jag gick till väga i år.

Jag har sedan 4-5 år tillbaka jobbat med elevledda utvecklingssamtal.
I år fick jag dock tänka om...
Efter att ha tagit över en helt ny klass på en helt ny skola kändes det inte realistiskt att låta eleverna leda sina utvecklingssamtal redan nu, denna terminen. De var/är helt enkel inte redo för att leda hela samtalet själva. Vi behöver ta små steg...
Jag bestämde mig, tillsammans med min nya kollega, att "skola in" modellen i liten skala.
Vi började då att i enskilda samtal med eleverna titta på IUP´n från tidigare termin och utvärdera den. Sedan samtalade vi om kunskapskraven i Ma, Sv, So, No, Bd.
Samtalen utgick från den sammanställning av kunskapskrav vi gjort  utifrån de pedagogiska planeringarna. I samtalet satte vi kryss i olika rutor: nått målet och är på väg...

(Att tillägga är att vi bryter ner målen så att eleverna ska förstå precis vad det är de utvärderar och tittar på. Till exempel kunskapskravet: "Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation." presenterade vi såhär:
Jag kan skriva en instruerande text med genretypiska drag.
Jag kan skriva en beskrivande text med genretypiska drag.
Ja, här kommer alla texttyper in som vi har jobbat med...
Att vi använder genretypiska drag är för att vi arbetar med genrepedagogik och order genretypiska drag är ord som vi använder dagligen.)

De kunskapskrav som eleven "är på väg att nå" blev de nya IUP-målen. Eleven fick också berätta om hen ville få utmaningar inom något ämne för att nå ännu längre/högre. Även det lades till i IUP´n.

IUP´n skrev vi tillsammans i direkt anslutning till det enskilda samtalet. IUP´n presenterade vi för föräldrarna på utvecklingssamtalet.

Att samtala och skriva IUP på det här sättet var en ren fröjd!
Att i samtal med eleven prata om mål och göra en utvärdering var väl värd tiden. Vi prioriterade samtalen med eleverna under 1 vecka och planerade aktiviteter som de andra eleverna kunde klara med minimalt stöd av oss lärare.

Min erfarenhet med elevledda utvecklingssamtal säger att eleverna får en bättre självkännedom, de vet vad som krävs av dem och mot vilka mål vi arbetar. De får sätta ord på sin kunskap och sin utveckling. Jag, som lärare, har fått kvalitativa samtal med varje elev vilket ökar min kunskap om elevens utveckling. Samtalen underlättar även min bedömning av elevens utveckling. Jag och eleverna får ett gemensamt språk att prata kunskapskrav och mål på.  Jag vill också säga att föräldrarna faktiskt får en större inblick i skolarbetet och i sitt barns utveckling.


//Hanna


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar