måndag 14 oktober 2013

Text till självkoppling

Vi har startat arbetet med att få ett gemensamt språk ( ett metaspråk) för att utveckla vår läsförståelse. I diskussion och samtal om böcker utvecklas vår läsförståelse. Men vi MÅSTE ge eleverna verktygen för vilka strategier vi använder när vi infererar, vi kan inte ta för givet att de vet.
Idag tränade vi på textkopplingen "Text till självkoppling". Strategin handlar om vad jag känner igen i texten eller vad jag varit med om själv.

Vi läste härliga Alfons, eftersom Alfons-böcker har hög igenkänningsfaktor för både unga och gamla. Lätt att hitta text till själv kopplingar helt enkelt.

Efter att jag läst den högt och modellerat mina text till självkopplingar var det elevernas tur.
Eleverna gjorde det med "Exit pass". 
Exit pass = Eleven skriver svaret på frågan på en Notislapp och sätter upp den på tavlan (sen är det dags för rast). Jag får helt enkelt en utvärdering av lektionen. Om jag har eleverna med mig eller om jag behöver köra en omgång till.

//Hanna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar