tisdag 5 november 2013

Att kunna beskriva orsaker och konsekvenser

Nu tränar vi på förmågan att kunna beskriva orsaker och konsekvenser.
Vi använder oss av Göran Svanelids modell och den är verkligen ett bra verktyg som tydligt delar upp vad orsakerna är och vad konsekvenserna blir.
Vi tränar på förmågan både i Historian och kemin just nu. 
Men bara att träna förmågor kanske inte gör arbetet formativt i sig, förutom att vi förtydligar kunskapskraven och ger exempel på vilka kvaliteter vi eftersträvar.
Jag har "lagt" till parsamtal - gruppsamtal - helklasssamtal för att göra alla delaktiga. Såklart använder jag namnstickor för att fördela ordet.
Jag tänker också på vilka frågor jag ställer så att eleverna måste tänka till och utmanas i sitt tänk.
Frågor som utmanar elevernas tankar kan vara: Förklara vidare? Hur kom du fram till det? Vad skulle hända om...? 

Så här beskrev eleverna orsaker och konsekvenser av Stockholms blodbad:

Elevexempel från kemin (orsak- och konsekvensanalys):

//HannaInga kommentarer:

Skicka en kommentar