onsdag 19 februari 2014

Lässtrategikarta och läsfixarna

Vi arbetar hårt med läsförståelsestrategier i klassen och har gjort det sedan i höstas då jag tog över klassen. Jag älskar att arbeta med olika textgenrer och verktyg för att få en bättre läsförståelse.
Målet är naturligtvis att öka elevernas förmåga att inferera, kunna sätta ord på hur de tänker när de infererar och veta hur de ska ta sig an en svårläst text. Helt enkelt att ge dem verktyg till att bli goda, medvetna läsare.

Vi har som ni kanske läst tidigare arbetat med boken "Fotoalbumet" av Laura Trenter för att träna på och förbättra strategin att förutspå, Spågumman Sia.
Jag älskar att läsa tillsammans med eleverna och diskutera det vi läser. Helt enkelt arbeta med texten utifrån olika läsförståelsestrategier.

Nu har vi startat arbetet med alla läsfixarna och att använda dem i olika textgenrer. Förutspå 
(Spågumman Sia) 
Använda ledtrådar från rubriker, textavsnitt och bilder för att förutspå vad texten kommer att handla om. 
Ställa frågor 
(Frågvise Farid) 
Ställa frågor som det finns svar på i texten eller som kräver att man infererar. 
Reda ut oklarheter 
(Detektiven Disa) 
Reda ut ord och begrepp som man inte förstår. 
Sammanfatta 
(Cowboy Kim) 
Sammanfatta vad texten handlar om eller vad som är viktigast i den. 

Först hade vi en minilektion med fokus på läsfixarnas uppgifter och vilka lässtrategier de "har hand om" och efter den en minilektion om hur man använder lässtrategikartan. Sen var vi igång.
Vi startade med en sakprosatext (faktatext) ur Puls Geografibok från Natur och kultur. Texten hette "Olja och naturgas". Eleverna arbetade i par eftersom jag vill att de ska diskutera med varandra, sätta ord på sina tankar och förklara hur de tänker.

Lässtrategikartan är uppdelad i 5 fält där varje läsfixare har sitt eget fält och ett fält, det översta, är till för att tänka till och skriva om vad man vet sedan innan, sin förförståelse.De två första rutorna arbetar man med innan man läser texter. Man får läsa och titta på rubrik, underrubriker, bilder och bildtext.
De rutorna handlar om att få syn på sin förförståelse om texten och att använda Spågumman Sia till att förutspå vad texten handlar om. 

De två nästkommande fälten arbetar man med under tiden man läser texten. Detektiven Disa hjälper till att reda ut oklarheter, svåra ord, begrepp och saker man inte förstår. Frågvise Farid ställer frågor till texten som ofta kräver att man måste inferera men även sådana saker som är otydliga och kanske inte finns förklarade i texten.
Det sista fältet arbetar man med när man har läst texten. Det är Cowboy Kim som hjälper till att sammanfatta vad texten handlar om eller sammanfatta det viktigaste.Jag har sedan samlat hela klassen för att prata om vad man skrivit i de olika fälten. Jag gör det för att visa på goda exempel och för att eleverna ska få idéer och inspiration om hur man kan ta hjälp av de olika läsfixarna.


//Hanna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar