söndag 16 februari 2014

Att vidareutveckla de Elevledda utvecklingssamtalen

Under Edcamp satt jag vid ett av fyra "runda-bord-samtal" vid ett bord där vi pratade om, diskuterade och delade erfarenheter om elevledda utvecklingssamtal.
Jag har under alla mina år som lärare arbetat med elevledda utvecklingssamtal men vill förnya och anpassa till dagens IKT och till de elever jag har idag.
Efter att jag bytte arbetsplats i höstas har jag inte riktigt fått till utvecklingssamtalen så som jag vill jobba - Formativt och där eleven håller i sitt eget samtal, berättar om sin utveckling och vad hen behöver/vill bli ännu bättre på. Jag vill att samtalet ska leda till IUP´n eftersom jag tror att delaktigheten i sig är en morot till att faktiskt förbättra och arbeta mot de mål som eleven efter självskattning har kommit fram till.
Jag vill att elevens arbete inför samtalet ska vara formativt och ge eleven ökad kunskap om sitt eget lärande och utveckling.

Så här tänker jag att målen med ett elevlett utvecklingssamtal är:

  • öka elevens ansvar för sitt eget lärande
  • göra eleven medveten om sina utvecklingsområden och öka motivationen för att förbättra dessa
  • göra eleven medveten om sina styrkor och hur eleven kan utnyttja dessa
  • utveckla elevens förmåga att prata om sig själv och sitt lärande
  • lära eleven att planera och hålla i ett möte
Edcamp gav mig precis den push jag så väl behövde för att ta tag i mina egna tankar att utveckla de elevledda utvecklingssamtalen i den riktning jag vill. Samtidigt blir det en utveckling i min egen formativa process.
Tillsammans med min kloke och gode kollega Mattias och vår biträdande rektor Irene har jag nog kommit fram till hur jag ska göra i vår. Så nu startar jag förarbetet med mina elever. 2 veckor med fokus på utvärdering, självskattning och eftertanke.
Hur det blev får bli ett senare inlägg...

//Hanna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar