måndag 7 april 2014

Studenter på besök

Tack Helena Liljeros, Jenny Valberg och Anna Johansson för energin, era kloka tankar och kicken att utveckla vidare.
HEJA ER!!! Hoppas vi blir kollegor en dag... om inte på samma skolan så genom de utvidgade kollegiet på twitter, bloggar osv.


Jag fick besök förra veckan av Helena, Jenny och Anna som läser sista terminen på lärarutbildningen vid GU (Göteborgs Universitet).
De har fått stipendium för att göra en jämförare studie med utgångspunkt i PIRLS gällande explicit undervisning i läsförståelse.
Varför kom de då till mig och hälsade på?
Jo, Borås stad har som jag berättat tidigare satsat hårt de senaste åren med att vidareutveckla lärares kompetens vad beträffar explicit läsförståelseundervisning och läsförståelseutveckling.
Jag fick frågan från Utvecklingsenheten om jag ville ta emot tre lärarstudenter och sånt tackar jag aldrig nej till. Det är så roligt, lärorikt och spännande att träffa andra lärare oavsett var i kärriären de befinner sig.

Lektionen de fick uppleva var en ganska så vanlig lektion för min klass då vi arbetar med läsförståelsestrategier. Den här dagen läste vi en sakprosatext, men det kunde lika gärna ha varit en artikel, en instruktion eller en berättande text. Vi arbetar med läsförståelsestrategier i alla ämnen och med alla textgenrer vi möter.

Eleverna fick med hjälp av läsfixarna och lässtrategikartan ta sig an texten i smågrupper. Eleverna skriver helt enkelt ner sin förförståelse, sina förutsägelser (Spågumman Sia), de oklarheter (Detektiven Disa) de stöter på, frågor de har till texten (Frågvise Farid) och sammanfattar (Cowboy Kim) på slutet vad de läst/lärt sig.

Så här ser lässtrategikarta ut:
När alla grupper har arbetat igenom texten med hjälp av lässtrategikartan samtalar vi om texten i helklass. Då hjälps vi åt att reda ut oklarheter, svara på frågor till texten och lyssnar på varandras sammanfattningar. Det är viktigt att lyssna på hur andra går till väga för att själv lära sig av de goda exemplen.

Jag ser fram emot att få läsa ert examensarbete och förhoppningsvis lära mig ännu mer om explicit läsundervisning.

Lycka till!!!

//Hanna


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar