måndag 5 maj 2014

Att jobba med lässtrategier i alla ämnen

Drömmen är att alla i alla ämnen skulle arbeta med läsförståelsestrategier och läsfixarna.
Och vi på skolan är på god väg tycker jag. Vi har såklart kommit olika långt men de allra flesta arbetar aktivt med läsfixarna.

Klassen och jag har under året arbetat med läsfixarna i många olika texttyper.
Jag har ju tidigare berättat om lässtrategikartan och jag gillar verkligen att arbeta med den. Den är konkret och tydlig och tillsammans med strategibokmärket får vi i klassen ett metaspråk - ett språk att prata om språket och hur vi tänker.
Jag märker att eleverna har stöd och hjälp av lässtrategikartan och av det metaspråk vi byggt upp. Bok- textdiskussionerna har nått en helt annan dimension. Det är underbart att höra hur de aktivt lyssnar och tar del av varandras tankar genom att använda Spågumman Sia, Detektiven Disa, Frågvise Farid och Cowboy Kim.

Just nu använder eleverna lässtrategikartan som stöd och underlag för diskussion när de läser faktatexter om kroppen. De läser texterna och skriver, innan, under och efter, i lässtrategikartan. Just nu förbereder de sig och läser hemma. Lite som ett flippat klassrum... De förbereder sig hemma för att på bästa sätt delta i diskussionerna i skolan och på så vis få en djupare kunskap.

När de sedan kommer tillbaka med sin läxa har vi gruppsamtal om texten. Efter samtalen/diskussionerna i gruppen lyfter vi texten och dess svårigheter i helklass. Vi lyssnar på några förutsägelser och några sammanfattningar.//Hanna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar